شرایط و مدارک مورد نیاز و لازم برای اجاره خودرو با راننده و اجاره ماشین بدون راننده متفاوت است ، البته شایان ذکر است کاسپین رنت سعی دارد شرایط بسیار منعطف با شرایط مشتری را برای تضمین اجاره خودرو در نظر بگیرد لذا در صورتی که شرایط و مدارک مورد نیاز ذیل برای شما مقدور نیست جهت هماهنگی با مدیریت تماس بگیرید.

شرایط و مدارک مورد نیاز اجاره خودرو
مدارک مورد نیاز اجاره خودرو بدون راننده

شرایط و مدارک مورد نیاز اجاره خودرو بدون راننده - اتباع ایرانی

یک فقره چک یا سفته به مبلغ ارزش کل خودرو
کارت شناسایی معتبر ( کارت ملی یا شناسنامه یا گواهینامه )

*  علاوه بر مدارک لازم فوق برای اجاره خودرو حداقل یکی از موارد ذیل جهت ضمانت مورد نیاز است:
10 درصد مبلغ خودرو بعنوان ودیعه نقدی یا دپوزیت (Deposit)
سند ملکی بنام شخص اجاره گیرنده
به امانت گذاشتن خودروی شخصی به همراه سند در پارکینگ شرکت
به امانت گذاشتن طلا یا سکه یا ارز های رایج به ارزش 10 درصد مبلغ خودرو

شرایط و مدارک مورد نیاز اجاره خودرو بدون راننده - اتباع خارجی

پاسپورت یا ویزا کارت
10 درصد مبلغ خودرو بعنوان ودیعه نقدی یا دپوزیت (Deposit)
گواهینامه بین المللی با حداقل 3 ماه اعتبار

شرایط اجاره خودرو

شرایط و مدارک لازم برای اجاره خودرو با راننده

کارت شناسایی معتبر ( پاسپورت یا کارت ملی یا شناسنامه یا گواهینامه )
پرداخت بیعانه
عقد قرارداد اجاره خودرو