قیمت اجاره خودرو بر اساس تعداد روزهای مورد نیاز و نوع ماشین متفاوت می باشد ، از لیست زیر خودروی مورد نظر را انتخاب و برای مشاهده تعرفه روی دکمه رزرو کلیک کنید

برای دسترسی سریع تر به خودرو دلخواه خود نوع آن را انتخاب کنید
خودروی ایرانی ماشین سدان ماشین شاسی بلند خودرو کروک خودرو ون

پژو پرشیا

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 350,000 تومان

قیمت اجاره ماهانه : 8.500.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 550.000 تومان …

بنزین دستی 250 KM اطلاعات بیشتر

دنا

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 420,000 تومان

قیمت اجاره با راننده ( 10 ساعت ) : 470.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 550.000 تومان …

بنزین دستی 250 KM اطلاعات بیشتر

پژو 206

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 330,000 تومان

قیمت اجاره ماهانه : 8.500.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 380.000 تومان …

بنزین دستی 250 KM اطلاعات بیشتر

پژو 207

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 500,000 تومان

قیمت اجاره با راننده ( 10 ساعت ) : 550.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 600.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

جک J5

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 650,000 تومان

قیمت اجاره با راننده ( 10 ساعت ) : 650.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 750.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

جک S5

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 700,000 تومان

قیمت اجاره ماهانه : 20.000.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 700.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

مزدا 3

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 650,000 تومان

قیمت اجاره با راننده ( 10 ساعت ) : 650.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 750.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

مزدا 3 نیو

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 850,000 تومان

قیمت اجاره ماهانه : 21.000.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 850.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

ماکسیما

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 650,000 تومان

قیمت اجاره ماهانه : 16.000.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 750.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

کیا سراتو

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 650,000 تومان

قیمت اجاره ماهانه : 17.000.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 750.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

هیوندای اکسنت

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 800,000 تومان

قیمت اجاره ماهانه : 20.000.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 750.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

هیوندای النترا

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 850,000 تومان

قیمت اجاره ماهانه : 21.500.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 800.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

سوناتا YF

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 900,000 تومان

قیمت اجاره ماهانه : 23.000.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 850.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

کیا سورنتو

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 1,900,000 تومان

قیمت اجاره ماهانه : 45.000.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 1.400.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

اپتیما

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 1,400,000 تومان

قیمت اجاره با راننده ( 10 ساعت ) : 1.000.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 1.250.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

تویوتا کمری

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 1,150,000 تومان

قیمت اجاره با راننده ( 10 ساعت ) : 1.250.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 1.250.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

هیوندای توسان

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 1,100,000 تومان

قیمت اجاره ماهانه : 28.000.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 1.400.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

سانتافه نیو

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 1,450,000 تومان

قیمت اجاره با راننده ( 10 ساعت ) : 1.400.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 1.450.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

کیا اسپورتیج

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 1,250,000 تومان

قیمت اجاره ماهانه : 34.000.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 1.400.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

تویوتا پرادو

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 1,300,000 تومان

قیمت اجاره ماهانه : 29.000.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 1.500.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

پرادو نیو

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 2,500,000 تومان

قیمت اجاره ماهانه : 75.000.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 3.500.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

هیوندای وراکروز IX55

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 1,400,000 تومان

قیمت اجاره ماهانه : 36.000.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 1.300.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

بی ام و 530

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 1,150,000 تومان

قیمت اجاره ماهانه : 31.000.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 1.500.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

بی ام و X3

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 2,800,000 تومان

قیمت اجاره ماهانه : 78.000.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 1.400.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

بی ام و X4

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 3,900,000 تومان

قیمت اجاره ماهانه : 99.000.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 3.700.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

بی ام و X6

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 3,900,000 تومان

قیمت اجاره ماهانه : 103.000.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 4.500.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

تویوتا لندکروز

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 2,800,000 تومان

قیمت اجاره روزانه : 2.800.000 تومان.
ماهانه : 80.000.000 …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

لکسوس IS250

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 2,000,000 تومان

قیمت اجاره با راننده ( 10 ساعت ) : 1.850.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 2.500.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

لکسوس NX200

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 1,700,000 تومان

قیمت اجاره ماهانه : 44.000.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 2.000.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

لکسوس NX300

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 1,800,000 تومان

قیمت اجاره ماهانه : 49.000.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 3.200.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

لکسوس RX350

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 1,900,000 تومان

قیمت اجاره ماهانه : 51.000.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 2.000.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

هیوندای جنسیس کوپه

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 1,200,000 تومان

قیمت اجاره بدون راننده ماهانه : 22.000.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 1.200.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

بی ام و 330

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 1,700,000 تومان

قیمت اجاره ماهانه : 41.000.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 1.300.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

بی ام و 630

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 1,900,000 تومان

قیمت اجاره ماهانه : 47.000.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 1.600.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

بی ام و Z4

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 2,500,000 تومان

قیمت اجاره ماهانه : 64.000.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 2.400.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

پورشه باکستر

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 3,500,000 تومان

قیمت اجاره ماهانه : 83.000.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 3.200.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

بی ام و 428

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 2,500,000 تومان

قیمت اجاره ماهانه : 70.000.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 2.700.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

بنز C200

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 210,000 تومان

قیمت اجاره ماهانه : 53.000.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 1.600.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

بنز C350

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 2,700,000 تومان

قیمت اجاره ماهانه : 72.000.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 3.000.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

رنو تلیسمان

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 1,700,000 تومان

قیمت اجاره ماهانه : 42.000.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 1.600.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

بی ام و 528

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 3,000,000 تومان

قیمت اجاره ماهانه : 80.000.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 2.850.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

هیوندای جنسیس

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 1,900,000 تومان

قیمت اجاره ماهانه : 48.000.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 1.600.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

بنز E350

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 2,700,000 تومان

قیمت اجاره ماهانه : 72.000.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 2.500.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

بنز CLS

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 1,900,000 تومان

قیمت اجاره ماهانه : 88.000.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 3800.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

بنز E250

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 3,000,000 تومان

قیمت اجاره ماهانه : 80.000.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 2.850.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

بنز اس 500

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 3,500,000 تومان

قیمت اجاره با راننده ( 10 ساعت ) : 3.500.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 4.000.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

بی ام و 730

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 9,000,000 تومان

قیمت اجاره با راننده ( 10 ساعت ): 6.500.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 8.000.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

پورشه پانامرا

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 9,500,000 تومان

قیمت اجاره با راننده ( 10 ساعت ) : 8.500.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 10.000.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

پورشه کاین

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 8,500,000 تومان

قیمت اجاره با راننده ( 10 ساعت ) : 7.500.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 7.500.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

پورشه ماکان

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 8,000,000 تومان

قیمت اجاره با راننده ( 10 ساعت ) : 7.000.000 تومان
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 7.500.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

بی ام و I8

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 12,000,000 تومان

قیمت اجاره ماهانه : توافقی
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 13.000.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

مازراتی گرن توریسمو

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 12,000,000 تومان

قیمت اجاره ماهانه :‌توافقی
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 12.000.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

مازراتی گرن کابریو

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 12,000,000 تومان

قیمت اجاره ماهانه :‌توافقی
قیمت اجاره ماشین عروس ( 15 ساعت ) : 12.000.000 تومان …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

ون هیوندای H350

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 900,000 تومان

قیمت اجاره روزانه با راننده : 900.000 تومان.
قیمت اجاره روزانه بدون راننده : 1.600.000 …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

ون تویوتا هایس

قیمت اجاره بدون راننده روزانه 800,000 تومان

قیمت اجاره روزانه بدون راننده : 1.300.000 تومان.
ماهانه : 32.000.000 …

بنزین اتومات 250 KM اطلاعات بیشتر

.لطفا جهت مشاهده قیمت و رزرو ماشین مورد نظر خود روی دکمه اطلاعات بیشتر کلیک کنید/p>