قیمت اجاره خودرو بر اساس تعداد روزهای مورد نیاز و نوع ماشین متفاوت می باشد ، از لیست زیر خودروی مورد نظر را انتخاب و برای مشاهده تعرفه روی دکمه رزرو کلیک کنید

برای دسترسی سریع تر به خودرو دلخواه خود نوع آن را انتخاب کنید
خودروی ایرانی ماشین سدان ماشین شاسی بلند خودرو کروک خودرو ون

اپتیما

قیمت از 550,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 550.000 تومان |  7 تا 20 روز : 500.000 تومان | بیش از 20 روز : 450.000 تومان | کرایه ساعتی : 65.000 تومان | ترانسفر فرودگاه امام : 320.000 تومان | ماشین عروس : 650.000 ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

بنز C200

قیمت از 900,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 900.000 تومان |  7 تا 20 روز : 700.000 تومان | بیش از 20 روز : 600.000 تومان | کرایه ساعتی : 90.000 تومان | کرایه کیلومتری  : 4.000 تومان | ترانسفر فرودگاه امام : 450.000 تومان | ماشین عروس : ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

بنز C350

قیمت از 1,300,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 1.300.000 تومان |  7 تا 20 روز : 1.200.000 تومان | بیش از 20 روز : 1.100.000 تومان | ماشین عروس با راننده : 1.400.000 تومان | ماشین عروس بدون راننده : 1.600.000 تومان ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

بنز CLS

قیمت از 1,900,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 1.900.000 تومان |  7 تا 20 روز : 1.800.000 تومان | بیش از 20 روز : 1.500.000 تومان  | ماشین عروس بدون راننده : 1.800.000 تومان | اجاره ماشین عروس با راننده : 1.500.000 ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

بنز E250

قیمت از 1,600,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 1.600.000 تومان |  7 تا 20 روز : 1.400.000 تومان | بیش از 20 روز : 1.300.000 تومان | کرایه ساعتی : 100.000 تومان | کرایه کیلومتری  : 4.000 تومان | ترانسفر فرودگاه امام : 500.000 تومان | ماشین ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

بنز E350

قیمت از 1,800,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 1.800.000 تومان |  7 تا 20 روز : 1.600.000 تومان | بیش از 20 روز : 1.350.000 تومان | کرایه ساعتی : 150.000 تومان | کرایه کیلومتری  : 5.000 تومان | ترانسفر فرودگاه امام : 600.000 تومان | ماشین ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

بنز اس 500

قیمت از 2,100,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 2.100.000 تومان |  7 تا 20 روز : 1.800.000 تومان | بیش از 20 روز : 1.500.000 تومان | کرایه ساعتی : 200.000 تومان | کرایه کیلومتری  : 7.000 تومان | ترانسفر فرودگاه امام : 800.000 تومان | ماشین ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

بی ام و 330

قیمت از 650,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 650.000 تومان |  7 تا 20 روز : 600.000 تومان | بیش از 20 روز : 550.000 تومان | اجاره ماشین عروس با راننده : 850.000 تومان | ماشین عروس بدون راننده : 1.100.000 تومان. ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

بی ام و 428

قیمت از 2,500,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 2.500.000 تومان |  7 تا 20 روز : 2.300.000 تومان | بیش از 20 روز : 2.100.000 تومان | اجاره ماشین عروس با راننده : 2.700.000 تومان | ماشین عروس بدون راننده : 3.100.000 تومان ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

بی ام و 528

قیمت از 1,400,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 1.400.000 تومان |  7 تا 20 روز : 1.300.000 تومان | بیش از 20 روز : 1.200.000 تومان | کرایه ساعتی : 85.000 تومان | ترانسفر فرودگاه امام : 500.000 تومان | ماشین عروس : 1.400.000 ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

بی ام و 530

قیمت از 700,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 700.000 تومان |  7 تا 20 روز : 650.000 تومان | بیش از 20 روز : 600.00 تومان | کرایه ساعتی : 60.000 تومان | ترانسفر فرودگاه امام : 350.000 تومان | ماشین عروس : 1.000.000 ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

بی ام و 630

قیمت از 850,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 850.000 تومان |  7 تا 20 روز : 800.000 تومان | بیش از 20 روز : 750.000 تومان | ماشین عروس با راننده : 950.000 تومان | ماشین عروس بدون راننده : 1.200.000 تومان ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

بی ام و 730

قیمت از 4,000,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 4.000.000 تومان |  7 تا 20 روز : 3.500.000 تومان | بیش از 20 روز : 3.200.000 تومان | کرایه ساعتی : 300.000 تومان | کرایه کیلومتری  : 7.000 تومان | ترانسفر فرودگاه امام : 1.000.000 تومان | ماشین ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

بی ام و I8

قیمت از 6,900,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 6.900.000 تومان |  7 تا 20 روز : 6.600.000 تومان | بیش از 20 روز : 6.300.000 تومان | اجاره ماشین عروس با راننده : ندارد | ماشین عروس بدون راننده : 6.900.000 تومان. ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

بی ام و X3

قیمت از 1,200,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 1.200.000 تومان |  7 تا 20 روز : 1.100.000 تومان | بیش از 20 روز : 1.000.000 تومان | کرایه ساعتی : 55.000 تومان | کرایه کیلومتری  : 3.000 تومان | ترانسفر فرودگاه امام : 350.000 تومان | ماشین عروس ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

بی ام و X4

قیمت از 2,400,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 2.400.000 تومان |  7 تا 20 روز : 2.200.000 تومان | بیش از 20 روز : 2.000.000 تومان | کرایه ساعتی : 350.000 تومان | کرایه کیلومتری  : 7.000 تومان | ترانسفر فرودگاه امام : 900.000 تومان | ماشین ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

بی ام و X6

قیمت از 4,400,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 4.400.000 تومان |  7 تا 20 روز : 4.200.000 تومان | بیش از 20 روز : 4.000.000 تومان | کرایه ساعتی : 450.000 تومان | کرایه کیلومتری  : 8.000 تومان | ترانسفر فرودگاه امام : 1.500.000 تومان | ماشین ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

بی ام و Z4

قیمت از 1,100,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 1.100.000 تومان |  قیمت اجاره 7 تا 20 روز : 1.000.000 تومان | بیش از 20 روز : 900.000 تومان | اجاره ماشین عروس بدون راننده : 1.350.000 تومان. ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

پرادو نیو

قیمت از 1,200,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 1.200.000 تومان |  7 تا 20 روز : 1.100.000 تومان | بیش از 20 روز : 1.000.000 تومان | کرایه ساعتی : 70.000 تومان | ترانسفر فرودگاه امام : 400.000 تومان | ماشین عروس : 1.300.000 ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

پژو 206

قیمت از 250,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 250.000 تومان |  7 تا 20 روز : 230.000 تومان | بیش از 20 روز : 210.000 تومان  | اجاره ماشین عروس با راننده : 280.000 تومان | اجاره ماشین عروس بدون راننده : 380.000 تومان   ...
بنزین دستی 250 KM رزرو کنید

پژو 207

قیمت از 300,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 300.000 تومان |  7 تا 20 روز : 270.000 تومان | بیش از 20 روز : 240.000 تومان  | اجاره ماشین عروس با راننده : 350.000 تومان | اجاره ماشین عروس بدون راننده : 450.000 تومان   ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

پژو پرشیا

قیمت از 250,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 250.000 تومان |  7 تا 20 روز : 230.000 تومان | بیش از 20 روز : 210.000 تومان | کرایه ساعتی : 30.000 تومان | کرایه کیلومتری  : 2.500 تومان | ترانسفر فرودگاه امام : 150.000 تومان | ماشین عروس : ...
بنزین دستی 250 KM رزرو کنید

پورشه باکستر

قیمت از 2,100,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 2.100.000 تومان |  7 تا 20 روز : 1.900.000 تومان | بیش از 20 روز : 1.700.000 تومان | قیمت اجاره ماشین عروس بدون راننده : 1.300.000 تومان ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

پورشه پانامرا

قیمت از 4,100,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 4.100.000 تومان |  7 تا 20 روز : 3.900.000 تومان | بیش از 20 روز : 3.700.000 تومان | کرایه ساعتی : 450.000 تومان | کرایه کیلومتری  : 8.500 تومان | ترانسفر فرودگاه امام : 950.000 تومان | ماشین ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

پورشه کاین

قیمت از 3,900,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 3.900.000 تومان |  7 تا 20 روز : 3.700.000 تومان | بیش از 20 روز : 3.500.000 تومان | کرایه ساعتی : 450.000 تومان | کرایه کیلومتری  : 8.500 تومان | ترانسفر فرودگاه امام : 900.000 تومان | ماشین ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

پورشه ماکان

قیمت از 3,900,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 3.900.000 تومان |  7 تا 20 روز : 3.700.000 تومان | بیش از 20 روز : 3.500.000 تومان | کرایه ساعتی : 450.000 تومان | کرایه کیلومتری  : 9.000 تومان | ترانسفر فرودگاه امام : 950.000 تومان | ماشین ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

تویوتا پرادو

قیمت از 800,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 800.000 تومان |  7 تا 20 روز : 750.000 تومان | بیش از 20 روز : 700.000 تومان | کرایه ساعتی : 65.000 تومان | ترانسفر فرودگاه امام : 350.000 تومان | ماشین عروس : 850.000 ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

تویوتا کمری

قیمت از 750,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 750.000 تومان |  7 تا 20 روز : 700.000 تومان | بیش از 20 روز : 650.000 تومان | کرایه ساعتی : 65.000 تومان | ترانسفر فرودگاه امام : 300.000 تومان | ماشین عروس : 650.000 ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

تویوتا لندکروز

قیمت از 1,500,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 1.500.000 تومان |  7 تا 20 روز : 1.400.000 تومان | بیش از 20 روز : 1.300.000 تومان | کرایه ساعتی : 190.000 تومان | ترانسفر فرودگاه امام : 700.000 تومان | ماشین عروس : 1.900.000 ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

جک J5

قیمت از 400,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 400.000 تومان |  7 تا 20 روز : 360.000 تومان | بیش از 20 روز : 320.000 تومان | اجاره ماشین عروس با راننده : 450.000 تومان | اجاره ماشین عروس بدون راننده : 550.000 تومان ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

جک S5

قیمت از 450,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 450.000 تومان |  7 تا 20 روز : 400.000 تومان | بیش از 20 روز : 350.000 تومان | اجاره ماشین عروس با راننده : 600.000 تومان | اجاره ماشین عروس بدون راننده : 700.000 تومان ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

رنو تلیسمان

قیمت از 850,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 850.000 تومان |  7 تا 20 روز : 800.000 تومان | بیش از 20 روز : 750.000 تومان | کرایه ساعتی : 120.000 تومان | کرایه کیلومتری  : 5.000 تومان | ترانسفر فرودگاه امام : 650.000 تومان | ماشین عروس : ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

سانتافه نیو

قیمت از 800,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 800.000 تومان |  7 تا 20 روز : 750.000 تومان | بیش از 20 روز : 700.000 تومان | کرایه ساعتی : 70.000 تومان | کرایه کیلومتری  : 3.500 تومان | ترانسفر فرودگاه امام : 350.000 تومان | ماشین عروس : ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

سراتو نیو

قیمت از 650,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 650.000 تومان |  7 تا 20 روز : 600.000 تومان | بیش از 20 روز : 550.000 تومان | کرایه ساعتی : 65.000 تومان | ترانسفر فرودگاه امام : 300.000 تومان | ماشین عروس : ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

سوناتا YF

قیمت از 600,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 600.000 تومان |  7 تا 20 روز : 550.000 تومان | بیش از 20 روز : 500.000 تومان | کرایه ساعتی : 60.000 تومان | کرایه کیلومتری  : 3.500 تومان | ترانسفر فرودگاه امام : 300.000 تومان | ماشین عروس : ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

کیا اسپورتیج

قیمت از 780,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 780.000 تومان |  7 تا 20 روز : 720.000 تومان | بیش از 20 روز : 670.000 تومان | کرایه ساعتی : 70.000 تومان | ترانسفر فرودگاه امام : 350.000 تومان | ماشین عروس : 750.000 ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

کیا سراتو

قیمت از 500,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 500.000 تومان |  7 تا 20 روز : 450.000 تومان | بیش از 20 روز : 400.000 تومان | کرایه ساعتی : 55.000 تومان | ترانسفر فرودگاه امام : 250.000 تومان | ماشین عروس : 450.000 ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

کیا سورنتو

قیمت از 1,100,000 تومان در روز
اجاره کیا سورنتو در کاسپین رنت بصورت بدون راننده  و همین طور ماشین عروس امکان پذیر است. همچنین می توانید این خودرو را بصورت هفتگی ، ماهانه یا سالانه با تخفیف ویژه رزرو کنید. قیمت اجاره کیا سورنتو بدون راننده 3 تا 6 روز ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

لکسوس IS250

قیمت از 900,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 1.300.000 تومان |  7 تا 20 روز : 1.200.000 تومان | بیش از 20 روز : 1.100.000 تومان | کرایه ساعتی : 150.000 تومان | کرایه کیلومتری  : 4.000 تومان | ترانسفر فرودگاه امام : 400.000 تومان | ماشین ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

لکسوس NX200

قیمت از 1,200,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 1.200.000 تومان |  7 تا 20 روز : 1.100.000 تومان | بیش از 20 روز : 1.000.000 تومان | قیمت اجاره ماشین عروس با راننده : 1.200.000 تومان | قیمت اجاره ماشین عروس بدون راننده : 1.400.000 تومان ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

لکسوس NX300

قیمت از 1,300,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 1.300.000 تومان |  7 تا 20 روز : 1.200.000 تومان | بیش از 20 روز : 1.100.000 تومان | کرایه ساعتی : 150.000 تومان | کرایه کیلومتری  : 4.000 تومان | ترانسفر فرودگاه امام : 400.000 تومان | ماشین ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

لکسوس RX350

قیمت از 1,100,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 1.100.000 تومان |  7 تا 20 روز : 1.000.000 تومان | بیش از 20 روز : 900.000 تومان | کرایه ساعتی : 120.000 تومان | کیلومتری  : 3.500 تومان | ترانسفر فرودگاه امام : 360.000 تومان | ماشین عروس : ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

مازراتی گرن توریسمو

قیمت از 7,900,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 7.900.000 تومان |  7 تا 20 روز : 7.500.000 تومان | بیش از 20 روز : 7.100.000 تومان | اجاره ماشین عروس با راننده : 7.900.000 تومان | اجاره ماشین عروس بدون راننده : 8.900.000 تومان   ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

مازراتی گرن کابریو

قیمت از 7,500,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 7.500.000 تومان |  7 تا 20 روز : 7.100.000 تومان | بیش از 20 روز : 6.700.000 تومان |  اجاره ماشین عروس بدون راننده : 7.900.000 تومان   ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

ماکسیما

قیمت از 500,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 500.000 تومان |  7 تا 20 روز : 460.000 تومان | بیش از 20 روز : 420.000 تومان | کرایه ساعتی : 50.000 تومان | کرایه کیلومتری  : 3.000 تومان | ترانسفر فرودگاه امام : 250.000 تومان | ماشین عروس : ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

مزدا 3

قیمت از 500,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 500.000 تومان |  7 تا 20 روز : 450.000 تومان | بیش از 20 روز : 400.000 تومان | کرایه ساعتی : 55.000 تومان | کرایه کیلومتری  : 3.000 تومان | ترانسفر فرودگاه امام : 250.000 تومان | ماشین عروس : ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

مزدا 3 نیو

قیمت از 600,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 600.000 تومان |  7 تا 20 روز : 550.000 تومان | بیش از 20 روز : 500.000 تومان | کرایه ساعتی : 60.000 تومان | کرایه کیلومتری  : 3.000 تومان | ترانسفر فرودگاه امام : 300.000 تومان | ماشین عروس : ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

هیوندای اکسنت

قیمت از 500,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 500.000 تومان |  7 تا 20 روز : 440.000 تومان | بیش از 20 روز : 390.000 تومان | کرایه ساعتی : 40.000 تومان | کرایه کیلومتری  : 3.000 تومان | ترانسفر فرودگاه امام : 220.000 تومان | ماشین عروس : ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

هیوندای النترا

قیمت از 500,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 500.000 تومان |  7 تا 20 روز : 450.000 تومان | بیش از 20 روز : 400.000 تومان | کرایه ساعتی : 50.000 تومان | کرایه کیلومتری  : 3.000 تومان | ترانسفر فرودگاه امام : 250.000 تومان | ماشین عروس : ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

هیوندای توسان

قیمت از 750,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 750.000 تومان |  7 تا 20 روز : 700.000 تومان | بیش از 20 روز : 650.000 تومان | کرایه ساعتی : 60.000 تومان | کرایه کیلومتری  : 3.500 تومان | ترانسفر فرودگاه امام : 350.000 تومان | ماشین عروس : ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

هیوندای جنسیس

قیمت از 800,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 800.000 تومان |  7 تا 20 روز : 700.000 تومان | بیش از 20 روز : 650.000 تومان | کرایه ساعتی : 80.000 تومان | کرایه کیلومتری  : 4.000 تومان | ترانسفر فرودگاه امام : 400.000 تومان | ماشین عروس : ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

هیوندای وراکروز IX55

قیمت از 850,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 850.000 تومان |  7 تا 20 روز : 800.000 تومان | بیش از 20 روز : 750.000 تومان |اجاره ماشین عروس با راننده : 850.000 تومان | اجاره ماشین عروس بدون راننده : 950.000 تومان.   ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

ون تویوتا هایس

قیمت از 600,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 600.000 تومان |  7 تا 20 روز : 550.000 تومان | بیش از 20 روز : 500.000 تومان | کرایه ساعتی : 75.000 تومان | کرایه کیلومتری  : 3.000 تومان | ترانسفر فرودگاه امام : 400.000 تومان ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

ون هیوندای H350

قیمت از 550,000 تومان در روز
قیمت اجاره 3 تا 6 روز : 550.000 تومان |  7 تا 20 روز : 500.000 تومان | بیش از 20 روز : 450.000 تومان | کرایه ساعتی : 65.000 تومان | کرایه کیلومتری  : 2.500 تومان | ترانسفر فرودگاه امام : 280.000 تومان ...
بنزین اتومات 250 KM رزرو کنید

.لطفا جهت مشاهده قیمت و رزرو ماشین مورد نظر خود روی دکمه رزرو کلیک کنید